Ν. 3699/2008. Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

5 νέα τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Καινοτόμες ερευνητικές δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού από το Κ.Ε.Σ.Υ Τρικάλων και το Παν/μιο Θεσσαλίας

Ενημέρωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ

Έντυπα αιτήσεων για άδεια: α) αναπληρωτών ΕΣΠΑ β) μονίμων του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Υπεύθυνοι Συντονιστές παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης των σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (του Απόστολου Σπαθή)