Εγκύκλιος για την έγκριση παράλληλης στήριξης, για Ε.Β.Π. και για Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2019-2020

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019- 2020

Ν. 3699/2008. Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.