Υπεύθυνοι επικοινωνίας με Σ.Μ.

Νηπιαγωγεία: Εύη Κουκουρίκη ΠΕ60, Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΕ21, Χρυσούλα Σπανού ΠΕ 23, Δήμητρα Μπαλάνη ΠΕ30

Δημοτικά: Αμαλία-Αράλια Τσιροπούλου ΠΕ70, Ιωάννα Βούρλα  ΠΕ23, Δέσποινα Φασόλη ΠΕ30, Αικατερίνη Πετρίδου ΠΕ70.50, Δημήτριος Πούλιος ΠΕ70

Γυμνάσια,  ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. : Γεωργίου Ευριδίκη ΠΕ02, Μαρία Πριτσιούλη ΠΕ02.50 , Μαρία Βαΐου ΠΕ 23, Ευαγελία Κασνακίδη ΠΕ30