Υπεύθυνοι επικοινωνίας με Σ.Μ.

Νηπιαγωγεία: Ευαγγελία Κουκουρίκη ΠΕ60, Ευαγγελία Γκουλαξιώτη ΠΕ 30, Σταματία Τσάτσα ΠΕ21

Δημοτικά: Αμαλία-Αράλια Τσιροπούλου ΠΕ70, Ιωάννα Βούρλα  ΠΕ23, Ευαγγελία Στεργίου ΠΕ70, Χριστίνα Αλεξίου ΠΕ30

Γυμνάσια,  ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. : Μαρίνα Ίτσιου ΠΕ02, Ευθυμία Μπρέλλα ΠΕ23, Σωτηρία Παπαγεωργίου ΠΕ30, Φωτεινή Καλτσά ΠΕ23