Υπεύθυνοι επικοινωνίας με Σ.Μ.

Νηπιαγωγεία:  Εύη Κουκουρίκη ΠΕ60, Λάμπρος Κατσάρας ΠΕ21, Ευαγγελία ΑκρίβουΠΕ30
Δημοτικά: Τσιροπούλου Αμαλία-ΑράλιαΠΕ70, Βούρλα ΙωάνναΠΕ23, Μαριάνθη Μακρή ΠΕ30
Γυμνάσια,  ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. : Μαρία ΑλεξανδρίδουΠΕ02 , Γεωργία ΚοντοδήμουΠΕ23, Βασιλική ΤσαρέλαΠΕ30