Όραμα

Επιθυμούμε να υποστηρίζονται όλοι οι μαθητές των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς μας, ανεξαρτήτως των δυσκολιών τους, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση. Επιπλέον, επιθυμούμε ώστε να προασπίζεται η αρμονική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και πρόοδος των μαθητών μέσα από δράσεις που βαίνουν ποιοτικά βελτιούμενες στους τομείς α) της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, β) της διενέργειας ατομικών και ομαδικών αξιολογήσεων, γ) του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, δ) του επαγγελματικού προσανατολισμού, ε) της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. στ) της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και ζ) της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου

Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. Τρικάλων

Απόστολος Σπαθής