Όραμα

Οραματιζόμαστε μια εκπαιδευτική πραγματικότητα όπου η κάθε σχολική μονάδα αγκαλιάζει τη συμπεριληπτική και ενταξιακή εκπαίδευση ως αδιαπραγμάτευτη πρακτική. Στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όλοι οι συνεργάτες, από τον προϊστάμενο μέχρι το προσωπικό, συναγωνίζονται για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που υποδέχεται, στηρίζει και αναδεικνύει τις μοναδικές ανάγκες και ικανότητες κάθε μαθητή.

Στόχος μας είναι η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στη μάθηση για κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Μέσα από διαρκή βελτίωση και καινοτόμες πρακτικές στους τομείς της διερεύνησης αναγκών, των αξιολογήσεων, του σχεδιασμού εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, της συμβουλευτικής υποστήριξης, και της συνολικής σχολικής διαδικασίας, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την αρμονική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο κάθε μαθητή.

Επιδιώκουμε να προασπίσουμε τα δικαιώματα του παιδιού και την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών, προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό την απαραίτητη κατάρτιση και υποστήριξη. Συνεχίζουμε να ενημερώνουμε και να επιμορφώνουμε τη σχολική κοινότητα, προωθώντας ευαισθητοποίηση για τη σημασία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Με αυτόν τον τρόπο, φιλοδοξούμε όχι μόνο να διαμορφώσουμε μια εκπαιδευτική πραγματικότητα που αντανακλά την πολυμορφία των μαθητών, αλλά και να δημιουργήσουμε τη βάση για την ανάπτυξη τους ως ατομικότητες με ευαισθησία, σεβασμό και κατανόηση.

Ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων

Απόστολος Σπαθής