Όραμα

Ο Προϊστάμενος και το προσωπικό οραματιζόμαστε όλες οι σχολικές μονάδες να υιοθετίσουν ως αδιαπραγμάτευτη πρακτική την συμπεριληπτική και ενταξιακή εκπαίδευση ώστε να υποστηρίζονται ποικιλοτρόπως όλοι οι μαθητές των σχολικών μονάδων ανεξαρτήτως των δυσκολιών τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ισότιμη πρόσβασή τους στο υπέρτατο αγαθό της μάθησης. Ιδιαίτερα, επιθυμούμε ώστε να προασπίζεται η αρμονική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και πρόοδος των μαθητών μέσα από δράσεις που βαίνουν ποιοτικά βελτιούμενες στους τομείς α) της διερεύνησης των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, β) της διενέργειας ατομικών και ομαδικών αξιολογήσεων, γ) του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, δ) της ασκούμενης συμβουλευτικλής ε) γενικότερα της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. στ) της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και ζ) της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου

Ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων

Απόστολος Σπαθής