Το προσωπικό μας

Σχολικό έτος: 2019-20

Προϊστάμενος : Απόστολος Σπαθής

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας: 2

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας: 1

Ψυχολόγοι: 2

Κοινωνικοί Λειτουργοί: 2

Λογοπεδικοί: 1

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας με εξειδίκευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό: 1

Διοικητικοί: 1

Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Εκπαίδευσης: 1