Το προσωπικό μας

Σχολικό έτος: 2022-23

Προϊστάμενος : Απόστολος Σπαθής

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας: 2

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας: 2

Ψυχολόγοι: 3

Κοινωνικοί Λειτουργοί: 3

Λογοπεδικοί: 1

Διοικητικοί: 2

Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Εκπαίδευσης: 1