Το προσωπικό μας

Σχολικό έτος: 2023-24

Προϊστάμενος : Απόστολος Σπαθής ΠΕ70

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας: 2

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας: 3

Ψυχολόγοι: 3

Κοινωνικοί Λειτουργοί: 3

Λογοπεδικοί: 1

Διοικητικοί: 2

Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Εκπαίδευσης: 1