Περιεχόμενο τηλεδιασκέψεων του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. με τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης στις 31-3-2020 και 1-4-2020