Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Απόστολου Σπαθή)

https://trikalain.gr/apostolos-spathis-diaforopoiimeni-didaskalia/

Ο ρόλος της οικογένειας στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας ιδιαίτερα σε συνθήκες εγκλεισμού (του Απόστολου Σπαθή, Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Τρικάλων, 3-1-2021)

Προτάσεις για δικαιότερη διαδικασία εξέτασης των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ. Απόστολο Σπαθή

Η επιλογή των διοικητικών στελεχών εκπαίδευσης (του Απόστολου Σπαθή)

Η σωστή επιλογή του Παιδικού Σταθμού για το παιδί μας (του Απόστολου Σπαθή)

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (του Απόστολου Σπαθή)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (του Απόστολου Σπαθή)