Επικοινωνία με ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Προϊστάμενος: τηλ. 2431025910, 2431046412  E-mail: mail/παπάκι/kedasy.tri.sch.gr
Γραμματεία: τηλ. 2431046407,    E-mail:  gram/παπάκι/kedasy.tri.sch.gr
Γραφείο Εκπαιδευτικών: 2431046409, 2431051824
Γραφείο Ψυχολόγων: 2431046408
Γραφείο Κοινωνικών Λειτουργών: 2431046410

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μπότσαρη  2,   Τ.Κ.  42132,  Τρίκαλα

Ιστοσελίδα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.: http://kedasy.tri.sch.gr