Επικοινωνία

Προϊστάμενος: τηλ. 2431025910,    e-mail:    mail…/παπάκι…/kedasy.tri.sch.gr
Γραμματεία: τηλ. 2431046407,    e-mail:       gram…/παπάκι…/kedasy.tri.sch.gr
Γραφείο Εκπαιδευτικών: 2431046409, 2431051824
Γραφείο Ψυχολόγων: 2431046408
Γραφείο Κοινωνικών Λειτουργών: 2431046410
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού: 2431046428

Fax υπηρεσίας : 2431046419

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μπότσαρη  2,   Τ.Κ.  42132,  Τρίκαλα

Ιστοσελίδα Κ.Ε.Σ.Υ.: http://kesy.tri.sch.gr