Υπεύθυνοι Συντονιστές παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης των σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης