Αίτηση γονέα για αξιολόγηση μαθητή στο Κ.Ε.Σ.Υ. (κατατίθεται στη Σ.Μ.)

Φόρμα Παιδαγωγικής Έκθεσης Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων για αξιολόγηση στο ΚΕΣΥ

Έντυπα αιτήσεων για άδεια: α) αναπληρωτών ΕΣΠΑ β) μονίμων του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.