Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Εγκύκλιος για την έγκριση παράλληλης στήριξης, για Ε.Β.Π. και για Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2019-2020