Οδηγίες και υλικό για επαναφορά λειτουργίας των σχολικών μονάδων, από τον Συντονιστή Ειδικής Αγωγής κ. Ντίνα Κωνσταντίνο