Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας του (Νοέμβριος 2023)

              Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας του

Με ένα λαμπρό γεγονός που περιλάμβανε αγιασμό από τον εφημέριο της ενορίας Αγίας Φανερωμένης, πατέρα Αναστάσιο, το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) στα Τρίκαλα γιορτάζει τα 20 χρόνια πορείας και προσφοράς στον χώρο της εκπαίδευσης.

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθιερωμένο ως ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά κέντρα της περιοχής, κατάφερε με επιτυχία να προσφέρει διεπιστημονική αξιολόγηση, συμβουλευτική, και υποστήριξη σε εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η εορταστική εκδήλωση περιλάμβανε τον αγιασμό των χώρων του Κέντρου από τον πατέρα Αναστάσιο, ο οποίος απηύθυνε ευχές για συνέχιση της επιτυχημένης πορείας και ακόμη μεγαλύτερη προσφορά στην κοινωνία και στην εκπαίδευση.

Ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κ. Απόστολος Σπαθής, δήλωσε «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς που γιορτάζουμε τα 20 χρόνια λειτουργίας μας. Η αφοσίωση του προσωπικού και η στήριξη της τοπικής κοινότητας έχουν επιτρέψει στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της εκπαιδευτικής και αναπτυξιακής προόδου».

Ιστορικό ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.:

Αρχικά, τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) που ιδρύθηκαν με τον νόμο 2817/2000, προσέφεραν υπηρεσίες διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης. Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα από το 2000 έως το 2023 αντικατοπτρίζει μια σημαντική προσπάθεια προσαρμογής στις ανάγκες των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το 2008, ο νόμος 3699 επέφερε αλλαγές, καταργώντας τα Κ.Δ.Α.Υ. και ιδρύοντας τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.). Η σημαντική αλλαγή στο νομικό πλαίσιο περιλάμβανε την αντικατάσταση του όρου «αξιολόγηση» με τον όρο «διαφοροδιάγνωση», καθιστώντας τη διαγνωστική διαδικασία πιο εξειδικευμένη.

Το 2018, ο νόμος 4547 δημιούργησε τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), που αργότερα με τον νόμο 4823/2021 μετονομάστηκαν σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα. Αποστολή τους είναι η υποστήριξη μαθητών για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και η προάσπιση της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης.

Αυτή η εξέλιξη αντανακλά μια συνεχή προσπάθεια προσαρμογής και εξειδίκευσης των υπηρεσιών προς τις σύγχρονες ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αρμοδιότητες του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.:

Διερεύνηση και Αξιολόγηση:

 • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Έκδοση αξιολογικών εκθέσεων για τους μαθητές.
 • Προτάσεις για εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Παρεμβάσεων:

 • Υλοποίηση προγραμμάτων παιδαγωγικής υποστήριξης.
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητές.
 • Υποστήριξη γονέων και κηδεμόνων σχετικά με ζητήματα σχολικής μάθησης και οργάνωσης.

Συνολική Υποστήριξη Σχολικής Κοινότητας:

 • Ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών και πρόληψη σχολικής διαρροής.
 • Δημιουργία ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας.
 • Υποστήριξη προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.
 • Προώθηση επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.

Ενημέρωση και Επιμόρφωση:

 • Ενημέρωση σχολικής κοινότητας για εκπαιδευτικές δράσεις.
 • Παραγωγή ενημερωτικού υλικού.
 • Ενημέρωση και επιμόρφωση εκπαιδευτικού προσωπικού.

Προσφορά του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.:

Εξατομικευμένη Στήριξη: Με μια εντυπωσιακή αφοσίωση στη διερεύνηση και κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διεξήγαγε διαγνώσεις για χιλιάδες μαθητές. Η αξιολόγηση πάνω από 2500 μαθητών κατέληξε σε σχολαστικές εκθέσεις, προσφέροντας τη βάση για περαιτέρω προσαρμογές.

Πρωτοποριακά Προγράμματα: Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δεν περιορίστηκε μόνο στην αξιολόγηση αλλά διαμόρφωσε περισσότερα από 2500 προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης. Με πρωτοποριακές προσεγγίσεις, δημιούργησε εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες κάθε μαθητή.

Ενίσχυση της Ένταξης: Με επιτυχημένες προτάσεις και πρωτοβουλίες, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προώθησε τη λειτουργία τμημάτων ένταξης σε πολυθέσιες σχολικές μονάδες. Η δημιουργία του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου στα Τρίκαλα αποτελεί ένα επιπλέον επίτευγμα που αντανακλά τη συνεχή δέσμευση στην προώθηση της ένταξης.

Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών: Με την εξέταση και αξιολόγηση περισσότερων από 2500 μαθητών, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αποτελεί τον πυλώνα για την ανίχνευση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η διακριτική του διαδικασία διερεύνησης έχει ανοίξει νέους ορίζοντες για την προσωποποιημένη προσέγγιση της εκπαίδευσης.

Εξατομικευμένες Λύσεις: Με τη σύνταξη περισσότερων από 2500 προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσέφερε εξατομικευμένες λύσεις για κάθε μαθητή. Η επιμέλεια και η σοφία που επέδειξε στη δημιουργία αυτών των προγραμμάτων αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή του για την πραγματική πρόοδο των μαθητών.

Προώθηση Ένταξης σε Σχολικές Μονάδες: Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δεν περιορίστηκε στη διάγνωση και τη σύνταξη προγραμμάτων. Με την πρωτοβουλία για την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε γεωγραφικές περιοχές εντός και εκτός της πόλης των Τρικάλων σε πολυθέσιες σχολικές μονάδες, διασφάλισε την πρόσβαση των μαθητών σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την αμοιβαία μάθηση.

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο: Η πρωτοβουλία για την ίδρυση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου στα Τρίκαλα αποτελεί μνημείο εξειδίκευσης. Με αυτόν τον τρόπο, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αντικατοπτρίζει την προσήλωσή του στην παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης που προετοιμάζει τους μαθητές για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Διοίκηση:

Καθήκοντα διοίκησης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ανέλαβε από την έναρξη της λειτουργίας του τον Νοέμβριο του 2003, ο κος Απόστολος Σπαθής ΠΕ70. Σημειώνεται πως υπήρξε ένα διάστημα 7 χρόνων όπου η διοίκηση αναλήφθηκε από την κα Μαρία Ρέντα ΠΕ70, κατά την περίοδο την οποία ο κος Απόστολος Σπαθής εκτέλεσε καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου στον αντίστοιχο νομό.

Συνολικά, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σφραγίζει τη διαδρομή του με εντυπωσιακά επιτεύγματα και αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής υποστήριξης και ένταξης. Η προσφορά του αντικατοπτρίζει τη δέσμευση για τη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που ευνοεί την ανάπτυξη και την ευημερία όλων των μαθητών. Είναι ένα κεφάλαιο που γράφει το παρόν, αλλά και το μέλλον της εκπαίδευσης στην περιοχή, με αποφασιστικότητα και αξίες.

Το Κέντρο συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής πραγματικότητας που αντανακλά τις ανάγκες και τις προσδοκίες της σύγχρονης κοινωνίας. Η δέσμευση για την υποστήριξη όλων των μαθητών συνεχίζεται με αμείωτο πνεύμα και διαρκή ανανέωση.

Με τιμή

Απόστολος Σπαθής

Προϊστάμενος ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Ο Απόστολος Σπαθής, Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. οργάνωσε την 1η συνάντηση εγασίας ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Ε.Δ.Υ.

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων: Βιωματικό σεμινάριο για τους Νηπιαγωγούς με θέμα “Ενδυνάμωση του ρόλου των εκπαιδευτικών μετά από φυσική καταστροφή”

Χαιρετισμός του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στους νέους διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Ενημέρωση για το πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας (1-9-2023)

Θέμα «Χαιρετισμός του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στους νέους διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Ενημέρωση για το πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας»

Αγαπητοί νέοι διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων,

είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να σας απευθύνω τον θερμότερο χαιρετισμό με την αφορμή της ανάληψής σας ως νέοι διευθυντές σε αυτήν τη σημαντική φάση της εκπαιδευτικής μας πορείας. Σας καλωσορίζω θερμά στην οικογένεια των στελεχών εκπαίδευσης και του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Τρικάλων.

Η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνίας μας και εσείς, ως διευθυντές, έχετε το προνόμιο και την ευθύνη να καθοδηγείτε τους μαθητές μας προς τη βελτίωση του νοητικού, συναισθηματικού και κοινωνικού τους επιπέδου συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Ο ρόλος σας είναι πολυσύνθετος και απαιτείται αφοσίωση, δημιουργικότητα και αμερόληπτη προσοχή στις ανάγκες των μαθητών σας.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν είστε μόνοι σας σε αυτήν την προσπάθεια. Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων είναι εδώ για να σας υποστηρίξει και να σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαχειριστικής σας δράσης. Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία να συνεργαστείτε με τους εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς και το εξειδικευμένο προσωπικό μας, διαμορφώνοντας μια ισχυρή και δημιουργική ομάδα που θα επιδιώξει το κοινό μας όραμα για την ανάπτυξη των νέων γενεών.

Παραθέτω στη συνέχεια το πλαίσιο λειτουργίας και συνεργασίας μας:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4823/τ. Α΄/3-8-2021 με θέμα «Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης», τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

Οι αρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αφορούν στις δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.  

Σύμφωνα με το ν. 4823/τ. Α΄/3-8-2021 αποστολή των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρμοδιότητα άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς.

Τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ασκούν τις αρμοδιότητες και χειρίζονται κάθε συναφές θέμα σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), καθώς και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες υγείας κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα εισήγησης για την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης, ήτοι παράλληλη στήριξη ή φοίτηση σε τμήμα ένταξης σε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης.

Διασυνδέονται με τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. ως εξής:

α) Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. , αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του μία ενότητα σχολικών μονάδων και λειτουργεί ως πρόσωπο επαφής και αναφοράς των μονάδων αυτών, ιδίως για πιθανές παραπομπές μαθητών για τη διενέργεια αξιολογήσεων και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, τη διατύπωση αναγκών σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, τη διενέργεια επιμορφώσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού.

β) σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  εκπαιδευτικός, ο οποίος, σε συνεργασία με το διευθυντή της μονάδας, έχει την ευθύνη για το συντονισμό των αιτημάτων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό. Υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ορίζεται ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης (Τ.Ε.), όπου λειτουργεί ή, αν δεν λειτουργεί Τ.Ε., άλλος εκπαιδευτικός, κατά προτεραιότητα με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.

Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., απαιτείται η:

α) προηγούμενη της διενέργειας της αξιολόγησης υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Υ.

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση του γονιού/κηδεμόνα του μαθητή προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή ελλιπής αιτιολόγηση της εισήγησης του συλλόγου διδασκόντων, ο μαθητής δεν αξιολογείται. Σε κάθε περίπτωση ο γονιός διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης πριν αυτή ολοκληρωθεί.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν στις αρμοδιότητες των Κέντρων αυτών. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από το σχολείο για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανάλογα με το είδος και τον βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν μόνιμη ισχύ.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4823/τ. Α΄/3-8-2021 για τη Διαδικασία διάγνωσης: Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, οι ψυχικές και νοητικές αναπηρίες, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), η οποία αναφέρει το ποσοστό, το είδος και τη βαρύτητα της αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης. Αν ο μαθητής δεν έχει πιστοποιηθεί από ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας και μέχρις ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία.

Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις προτάσεις, που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης – γνωματεύσεις που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Βασικός μας στόχος αποτελεί η υποστήριξη και η συμπαράστασή μας σε κάθε σας ζήτημα, που σχετίζεται με την υποστήριξη όλων των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που ορίζονται ως υπεύθυνοι επικοινωνίας με τις σχολικές μονάδες είναι: Για τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ΕΝ.Ε.Ε.Γ.Υ.Λ., υπεύθυνοι επικοινωνίας ορίζονται οι Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Ψυχολόγοι. Για τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία ορίζονται οι Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί.

Ας εφαρμόσουμε κατά τη συνεργασία μας, βασικές αρχές, όπως ο αλληλοσεβασμός, η συνεργασία, η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια και η ισοτιμία. Ας χτίσουμε από κοινού το «συμπεριληπτικό σχολείο», περνώντας, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας, από το «νέο σχολείο» στο «ένα σχολείο για όλους», το οποίο τιμά και αναγνωρίζει τη φυσική παρουσία της διαφορετικότητας των μαθητών. Το «συμπεριληπτικό σχολείο» επιδιώκει την πρόσβαση όλων των μαθητών στη μάθηση, μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, τον σχεδιασμό και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων σπουδών, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολιτισμό, τη σφυρηλάτηση σχέσεων με τους γονείς και τη διαρκή αμφισβήτηση των εκπαιδευτικών πρακτικών, ώστε να εξασφαλίζονται οφέλη για όλους.

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ικανοποίηση στην απαιτητική και ενδιαφέρουσα αποστολή σας. Μαζί, θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον μέσα από την εκπαίδευση, εμπνέοντας τους νέους να αναπτύξουν το δυναμικό τους και να γίνουν πολίτες του κόσμου.