Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 οι εκπαιδευτικοί του 27ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων είχαν την ευκαρία να ενημερωθούν από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κ. Απόστολο Σπαθή και την Ψυχολόγο κ. Φαίη Καλτσά σχετικά με την αντιμετώπιση μαθητών που είναι στο φάσμα του αυτισμού τόσο σε γνωστικό όσο και σε κοινωνικο-συναισθηματικό επίπεδο.

Άρθρο για την εγκατάλειψη των στόχων μας (του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Απόστολου Σπαθή)

2η συνάντηση εργασίας ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και μελών Ε.Δ.Υ. στο 10 Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων στις 1-2-2023. Οι ομάδες εργάστηκαν συνεργατικά προκειμένου να καταρτίσουν Εξατομικευμένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης για διαγνωσμένους μαθητές α) με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία) και β) με αυτισμό