Αγιασμός στο 16 Δημοτικό Σχολείο και 6 Νηπιαγωγείο Τρικάλων με τη συμμετοχή στελεχών του Κ.Ε.Σ.Υ. (11-9-2019)