Επίσκεψη του Κ.Ε.Σ.Υ. Τρικάλων σε μνημεία του Δήμου Πύλης