ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21. 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. 2. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΚΑΙ 2ου Ε.ΠΑ.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΟΝΙΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 8. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. 9 COVID-19. ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.10 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΑΘΗ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ αμεα 11. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΕΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

8. Το σχετικό υλικό απευθύνεται σε μαθητές που παρουσιάζουν τις εξής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες), προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικά προβλήματα, μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης. Όλο το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα: http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/.

Επίσης δύναται να αξιοποιηθεί υλικό από τα παρακάτω links της εκπαιδευτικής τηλεόρασης:

5. ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΚΑΙ 2 ΕΠΑΛ 5. Χαιρετισμός του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ.