Επιλογή Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής χωρίς εμπειρία σε Δομές Ειδικής Αγωγής

Οι Σύμβουλοι αυτοί καλούνται να αξιολογήσουν εκπαιδευτικούς που εργάζονται χρόνια σε δομές και φορείς εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής

Εκτυπώσιμη μορφή

Δημοσίευση: 25/05/2023

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Άρθρο του Απόστολου Σπαθή, Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων

Πρόσφατα στον χώρο της εκπαίδευσης έγιναν κρίσεις για την επιλογή σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής. Όμως κάποιοι Σύμβουλοι επιλέχθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής χωρίς να έχουν ούτε μια ώρα προϋπηρεσία σε δομές ειδικής αγωγής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσλειτουργίες και ερωτηματικά ως προς την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Το χειρότερο είναι ότι οι Σύμβουλοι αυτοί καλούνται να αξιολογήσουν εκπαιδευτικούς που εργάζονται χρόνια σε δομές και φορείς εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής. Κι όλα αυτά, όταν στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου δίνουν τεράστια σημασία, όταν πρόκειται για κατάληψη θέσης ευθύνης, στην προϋπηρεσία σε αντίστοιχες δομές και θέσεις.

Ο ρόλος του Συμβούλου Ειδικής Αγωγής είναι κρίσιμος για τη διασφάλιση της ευημερίας, της επιτυχίας και της προόδου των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε γνωστικό, νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο. Οι Σύμβουλοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες, στην παροχή καθοδήγησης σε γονείς και εκπαιδευτικούς, στην ένταξη των μαθητών και στη διευκόλυνση εφαρμογής αποτελεσματικών εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Κάθε διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιες δομές ειδικής αγωγής. Να υπάρχει δηλαδή συναφή εμπειρία.

Να γιατί:

Κατανόηση των αναγκών των μαθητών: Η υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αναπηριών και ατομικών αναγκών. Η προηγούμενη εμπειρία σε αυτά τα περιβάλλοντα παρέχει στους συμβούλους πολύτιμες γνώσεις σχετικά με διάφορες αναπηρίες, μαθησιακές προκλήσεις και στρατηγικές για την αντιμετώπιση διαφορετικών αναγκών. Αυτή η εμπειρία από πρώτο χέρι τους επιτρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τις μοναδικές απαιτήσεις των μαθητών με ειδικές ανάγκες και να προσαρμόσουν ανάλογα την υποστήριξη και την καθοδήγησή τους.

Γνώση Νομικού και Ηθικού Πλαισίου: Η ειδική αγωγή λειτουργεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο νομικό και ηθικό πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της κατάλληλης εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία. Οι σύμβουλοι πρέπει να γνωρίζουν καλά αυτούς τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσουν έτσι ώστε να παρέχουν ακριβή και συμμορφούμενη καθοδήγηση σε μαθητές, γονείς και διδακτικό προσωπικό.

Εξοικείωση με τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα: Τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απαραίτητα γιατί περιέχουν συγκεκριμένους στόχους, διαδικασίες και προϋποθέσεις υποστήριξης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση αυτών των προγραμμάτων. Η προηγούμενη εμπειρία σε δομές ειδικής εκπαίδευσης βοηθά τους συμβούλους να γίνουν ικανοί στη δημιουργία αποτελεσματικών εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ευθυγραμμίζονται με τις ξεχωριστές ανάγκες των μαθητών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.

Συνεργασία με φορείς και ειδικούς: Η ειδική εκπαίδευση απαιτεί συνεργασία μεταξύ διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των διοικητικών υπαλλήλων, των γονέων, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και των εξωτερικών επαγγελματιών. Οι σύμβουλοι πρέπει να συνεργάζονται αποτελεσματικά με αυτές τις διεπιστημονικές ομάδες για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν κατάλληλες παρεμβάσεις και στρατηγικές υποστήριξης. Η προηγούμενη εμπειρία σε χώρους ειδικής εκπαίδευσης επιτρέπει στους συμβούλους να αναπτύξουν ισχυρές δεξιότητες συνεργασίας, να κατανοήσουν τη δυναμική της ομάδας και να πλοηγηθούν στην πολυπλοκότητα του συντονισμού των προσπαθειών για την αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών.

Συναισθηματική Υποστήριξη: Οι μαθητές με αναπηρίες συχνά αντιμετωπίζουν μοναδικές ψυχοσυναισθηματικές και κοινωνικές προκλήσεις. Οι Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παροχή συναισθηματικής υποστήριξης, βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν μηχανισμούς αντιμετώπισης. Η προηγούμενη εμπειρία στην ειδική αγωγή εξοπλίζει τους συμβούλους με τις απαραίτητες δεξιότητες και ενσυναίσθηση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της συναισθηματικής ευημερίας των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Ενώ οι γενικές συμβουλευτικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για κάθε σχολικό σύμβουλο, η εξειδικευμένη φύση της ειδικής αγωγής απαιτεί πρόσθετη γνώση και εμπειρία. Έχοντας προηγούμενη εμπειρία σε χώρους ειδικής εκπαίδευσης, οι σύμβουλοι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την πολυπλοκότητα της υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες, να εξοικειωθούν με τα νομικά και ηθικά ζητήματα, να συνεργαστούν αποτελεσματικά με διάφορους ενδιαφερόμενους και να παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη για να εξασφαλίσουν την επιτυχία των μαθητών.

Το ισχύον Νομικό πλαίσιο δεν το έκανε, αλλά το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων έπρεπε να δώσει προτεραιότητα στην επιλογή Συμβούλων Ειδικής Αγωγής που διέθεταν συναφή εμπειρία. Αυτό διασφαλίζει ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες λαμβάνουν την εξειδικευμένη υποστήριξη που χρειάζονται οδηγώντας τους σε βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα αλλά και σε ένα προσιτό και φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, χωρίς αποκλεισμούς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *