Ωράριο

Το Κ.Ε.Σ.Υ. λειτουργεί καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες ως εξής:

α) Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό από 08:00 έως 14:00

β) Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού από 08:00 έως 14:00 εκτός από την Τετάρτη και Πέμπτη που λειτουργεί από τις 12: 00 έως τις 18:00

γ) Γραμματεία, από τις 08:00 έως τις 16:00