Ωράριο

Το Κ.Ε.Σ.Υ. λειτουργεί καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες ως εξής:

α) Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό από 08:00 έως 14:00

β) Γραμματεία από 8:00 έως 16:00