Ωράριο

Το Κ.Ε.Σ.Υ. λειτουργεί καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες ως εξής:

α) Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό από 08:00 έως 14:00

β) Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού από 08:00 έως 14:00 και επιπλέον την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή λειτουργεί από τις ο8: 00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα

γ) Γραμματεία, από τις 08:00 έως τις 16:00